De actie met de twee maanden gratis is alleen van toepassing bij ‘Alles-in-1 abonnementen’,  ‘Internet + televisie’ of ‘Internet’ abonnementen met een contractduur van minimaal 24 maanden en uitsluitend bij een nieuwbouwwoning. De extra korting van 2 maanden komt bovenop de standaard actie van SKP.

Deze actie is alleen van toepassing voor nieuwe abonnees die verhuizen naar een nieuwbouwwoning.

De abonnee ontvangt eerst de twee maanden gratis abonnement, daarna treedt het standaard actieaanbod in werking.

Om in aanmerking te komen voor deze actie dient u zich als nieuwe abonnee aan te melden via onze website in de genoemde actieperiode. Het actieaanbod voor nieuwe klanten geldt alleen binnen een periode van twee maanden na oplevering van de nieuwbouwwoning.

SKP behoudt zich het recht om de actie voortijdig te beëindigen.

De actie is alleen geldig voor deelnemers vanaf 18 jaar.

De extra twee maanden gratis abonnement is niet inwisselbaar voor een ander cadeau of contanten.

In geval van vermoeden van fraude of indien enig andere verplichting uit hoofde van de Overeenkomst(en) met SKP (zoals wanbetaling) niet wordt nagekomen, heeft SKP het recht de korting niet te verlenen

Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer in te stemmen met deze actievoorwaarden, de Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en tarieven van SKP – Stichting Kabeltelevisie Pijnacker.