Nieuwe compensatieregeling

Op 1 juli gaat er wettelijk een nieuwe compensatieregeling gelden bij storingen.


Als abonnee heeft u recht op compensatie als de afgenomen elektronische communicatiedienst door een storing in het netwerk voor meer dan 12 uren geheel is onderbroken. In dat geval bedraagt de storingsvergoeding 1/30e deel van het maandelijkse abonnementsbedrag dat voor u van toepassing is, per 24 uur dat de storing voortduurt (minimaal €1). Deze regeling geldt niet bij extreme gevallen die evident niet aan SKP kunnen worden toegerekend (b.v. aardbeving, overstroming of terroristische aanslag).


Deze wijziging heeft geen gevolgen voor uw contract, de wijziging wordt namelijk opgelegd door een nieuwe regel van de overheid. Deze compensatieregeling is opgesteld als direct gevolg van de zeer grote storing door brand bij Vodafone in Rotterdam in april 2012.


Zodra de aangepaste voorwaarden beschikbaar zijn, informeert SKP haar abonnees hierover. Indien u in aanmerking komt voor compensatie kunt u een aanvraag indienen via e-mail met alle details op info@skpnet.nl.