Eerst checken, dan klikken

Een e-mail, tekstbericht of betaalverzoek met een foute link erin is een veelgebruikte manier om je gegevens te achterhalen of je over te halen om geld over te maken. Dit heet phishing. Met die gegevens, zoals wachtwoorden of toegangscodes, kunnen internetcriminelen je veel geld afhandig maken. Het is dus belangrijk om alert te zijn. Als je phishing kunt herkennen, en niet op linkjes en bijlagen klikt, snijd je internetcriminelen flink de pas af.

Momenteel zijn er drie meest voorkomende methodes van phishing:

  • E-mail: Check de aanhef, de afzender en de bijlagen. Is deze vaag, onherkenbaar, of heeft de e-mail een bijlage met .exe. Wordt er gevraagd om geld, moet je heel snel betalen? Grote kans dat je te maken hebt met phishing.
  • WhatsApp/SMS: Ken je de persoon of organisatie maar vertrouw je het bericht niet? Neem zelf contact op!
  • Betaalverzoek: Is het logisch dat je dat betaalverzoek krijgt? Ken je diegene? Neem zelf contact op als je het niet vertrouwt!

Meer informatie kan je vinden op de site van veiliginternetten.nl