Incasso

Altijd op tijd uw rekeningen van SKP betalen? Maak dan gebruik van een automatische incasso. U geeft eenmalig een machtiging af en uw rekeningen worden voortaan automatisch betaald. Uiteraard kunt u de automatische incasso stopzetten of wijzigen.

Met een automatische incasso machtigt u ons om maandelijks de kosten af te schrijven. Voorwaarde is wel dat er altijd voldoende saldo op uw betaalrekening staat, zodat wij het geld kunnen incasseren. Staat er onvoldoende saldo op uw betaalrekening? Dan proberen wij nog 4 werkdagen de incasso uit te voeren. Uiteraard ontvangt u van ons altijd de rekening per mail.

Met onderstaand machtigingsformulier kunt u de automatische incasso in laten gaan. Vul het volledig in en stuur dit per post naar SKP of via e-mail naar info@skpnet.nl.

Formulier automatische incasso (67,1 KB)