Incasso

Altijd op tijd je rekeningen van SKP betalen? Maak dan gebruik van een automatische incasso. Je geeft eenmalig een machtiging af en je rekeningen worden voortaan automatisch betaald. Uiteraard kan je de automatische incasso stopzetten of wijzigen.

Met een automatische incasso machtig je ons om maandelijks de kosten af te schrijven. Voorwaarde is wel dat er altijd voldoende saldo op je betaalrekening staat, zodat wij het geld kunnen incasseren. Staat er onvoldoende saldo op je betaalrekening? Dan proberen wij nog 4 werkdagen de incasso uit te voeren. Uiteraard ontvang je van ons altijd de rekening per mail.

Met onderstaand machtigingsformulier kan je de automatische incasso in laten gaan. Vul het volledig in en stuur dit per post naar SKP of via e-mail naar info@skpnet.nl.

Formulier automatische incasso (179,1 KB)